WKV De Schiefzjiekers behaalde een 1ste prijs in de stoet 2018